Hvad er et Anpartsselskab?

Hvad er et Anpartsselskab? post thumbnail image

Der findes mange forskellige måder at drive erhverv på i dagens Danmark. Du har enkeltmandsvirksomheden, som er henvendt til enkeltmandsforetagender og hobbyforretninger du gerne vil have penge for. Du har dit I/S, som er enkeltmandsvirksomheder til flere mennesker med samme skatteordning som ved enkeltmands. Du har dit A/S som betyder aktieselskab og så selvfølgelig ApS\’et – den type erhverv der nok er flest af i Dansk erhvervsliv

Et ApS står for Anpartsselskab og betyder at selve virksomheden er delt op i én eller flere anparter – det vil sige at der er én eller flere mennesker (eller holdings) der ejer virksomheden – og det har en lang række fordele, som du kan blive klogere på herunder. 

Du hæfter ikke for tab i virksomheden

En af de største fordele ved at vælge et anparttsselskab over andre typer selskaber er at, hvis du ved et uheld er kommet til at skylde eksempelvis en leverandør penge fordi du lavede en taste fejl, så kan leverandøren ikke komme efter dine personlige ejendele og værdier – som de eksempelvis kan med en enkeltmandsvirksomhed. 

Det leverandøren dog kan gøre, er at tage alle dine værdier (såkaldte aktiver) i virksomheden, men han kan ikke kræve dine personlige ejendom- eller dele. 

Du bør dog være opmærksom på

At hvis din virksomhed på sigt skal låne penge i banken, vil de højest sandsynligt vis kræve at du personligt kautionerer for hele beløbet – hvilket vil sige at banken godt kan komme og tage dine personlige ejendele hvis det hele nu går galt og du ender med at miste penge. 

Du kan ikke trække dit underskud fra.

Hvis du eksempelvis har en enkeltmandsvirksomhed og du generer et underskud ved regnskabsårets udgang, så kan du (i en enkeltmandsvirksomhed) trække underskuddet fra din løn eller ægtefælles løn – på den måde ender SKAT med at betale noget af dit underskud. 

Hvis du har et selskab fungerer det dog ikke sådan her og du kan ikke trække underskuddet fra din personlige indkomst. 

Kendetegn ved ApS\’er

– Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og der skal være mindst 40.000 kr. i selskabet for at kunne foretage registrering.
– Som ejer hæfter du ikke personligt for den gæld som selskabet måtte pådrage sig og andre forpligtelser udover med de værdier, der er indskudt i selskabet.
– Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes – du må kort sagt ikke låne penge af dit selskab.
Selskabet skal have en ledelse.
Selskabet kan have og har normaltvis én eller flere ejere